(Syair Banjar) ANDI-ANDI BADANGSANAKAN BANJAR Oleh: A Rahman Al Hakim

oleh -861 Dilihat
A Rahman Al hakim

Bismillah awal syair dilisanakan
Andi-andi Banjar badangsanakan
Kaka ading balainan kayakinan
Tatapi tatap baingkutan tangan

Andi-andi ini lain kikisahan
Gasan anak handak guringan
Tatapi baisi ujaran papatuahan
Asal datu Banjar sabubuhanan

Matan bahari kisah bamula
Intingan Sandayuhan dangsanak badua
Ngaran lain balain banua
Bambang Basiwara wan Datu Ayuh sambatannya

Intingan adingnya Sandayuhan kakanya
Banua Halat wadah badiam kaduanya
Kampung pambatas agama panganutnya
Antara Islam wan kaparcayaan Babaliannya

Intingan Sandayuhan balain sifatnya
Intingan tabuka rasa pamahamannya
Hal nang baik nyaman ditarimanya
Sadangkan Sandayuhan basifat lalawanannya

Pamulaan Islam masuk di banuanya
Intingan manyambut Islam wan syariatnya
Inya mambawai Sandayuhan di jalannya
Namun Sandayuhan manulak dakwahnya

Banyak kisah kapahlawanan kaduanya
Batatulungan matan bahayanya
Intingan lawan kapintarannya
Sandayuhan lawan kakuatannya

Biar kaduanya balainan kayakinan
Tatap akur manjalani kahidupan
Sualnya kaduanya baisi kaulan
Saling mambantu mun kasusahan

Puluhan tahun waktu bajalan
Anak cucu sudah bahamburan
Urang Banjar zuriat Intingan
Dayak Banjar zuriat Sandayuhan

Dayak Banjar maharagu hutan
Manjaga Meratus matan karusakan
Tapi wahini lain kaadaan
Dayak Banjar makin kasusahan

Gunung Meratus mambari kasihan
Dirampuk raksasa hantu kakuasaan
Raksasa nang bangaran perusahaan
Juwa raksasa uknum pamarintahan

Ayu Urang Banjar bari bantuannya
Gunaakan kapintaran manulung dangsanaknya
Maambayangi Meratus wan hutannya
Supaya anak cucu kada kana balanya

Ini kada sakadar kikisahan
Tapi maujud hal kaadaan
Amun kada maasi papadahan
Tarima azab kada kasandangan

(ARAska Banjar, Bjm-12.07.2021)

ARAska Banjar adalah nama pena atau nama panggilan dari A.Rahman Al Hakim, lahir di HSU pada 15 Sya’ban 1397 Hijriyah dan tinggal di Banjarmasin. Ia pernah menjadi santri di Ponpes Darussalam Martapura. Senang menulis dan membaca sejak SD, kini berprofesi sebagai Jurnalis dan Bertani, serta Instruktur Seni Budaya pada beberapa organisasi seni dan Terapis di Lanting Banjar Terapi.

Telah menggeluti jurnalistik semenjak mahasiswa di salah satu Universitas di Kalsel, dan menjadi aktivis lingkungan, seni budaya dan pendidikan. Hingga menjadi penyiar seni budaya di beberapa radio dan pembicara dalam kegiatan seminar serta workshop. Beragam aktivitas seni budaya dijalani, dari silat, teater, lukis, kriya, tari, musik dan sastra, serta menjadi juri di berbagai lomba seni dan budaya.

Karya sastranya, seperti Esai, Cerpen, Prosa dan terutama Puisi, dimuat dalam beragam media massa cetak maupun online, serta tersebar dalam puluhan antologi bersama sastrawan lokal maupun secara nasional.ARAska Banjar bisa dihubungi melalu Twitter @araskata, Facebook araska banjar dan WhatsApp 0895634901242. (iniberita/ sastrabanua fc)